Misa na markovištu

Kao i svake godine u osmom misecu na Markovištu je bila sveta misa koju je predvodija naš župnik fra Robert Jolić, bilo je prilično ljudi koji su uglavnom tražili ladovinu koje i nije bilo previše :), međutin bilo je lipo i ne privruće. Puno je čeljadi došlo opremljeno sa uštipcin, peksimetin, pršuton, slaninon pa i gemišta je bilo. Tako da je to sveukupno bija jedan lipi događaj koji morete vidit na slikan niže, pa koji nije doša nek mu bude krivo...